liryzm

liryzm
liryzm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. liryzmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'element liryczny, uczuciowy przejawiający się w utworach literackich, muzycznych, dziełach sztuki i zachowaniu ludzi; nastrojowość, uczuciowość': {{/stl_7}}{{stl_10}}Liryzm w muzyce. Tkliwy liryzm. <fr. z gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • liryzm — m IV, D. u, Ms. liryzmzmie, blm «pierwiastek liryczny, ton uczuciowy; uczuciowość, nastrojowość, rzewność» Łzawy, rzewny liryzm utworu (np. wiersza, pieśni, melodii). Dramat przepojony liryzmem. ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • liryka — ż III, CMs. lirykayce, blm 1. «jeden z trzech głównych rodzajów literackich (obok epiki i dramatu), obejmujący utwory, których przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne: uczucia, doznania i przekonania, wyrażone w monologu nacechowanym… …   Słownik języka polskiego

  • orfizm — m IV, D. u, Ms. orfizmzmie, blm 1. «kierunek w mitologii, następnie doktryna filozoficzno religijna powstała w Grecji w VIII w p.n.e. (wywodząca się według tradycji od Orfeusza), głosząca tezę o dwoistości natury ludzkiej (walce dobra ze złem… …   Słownik języka polskiego

  • wydobyć — dk, wydobyćbędę, wydobyćbędziesz, wydobyćbędą, wydobyćbądź, wydobyćbył, wydobyćbyty wydobywać ndk I, wydobyćam, wydobyćasz, wydobyćają, wydobyćaj, wydobyćał, wydobyćany 1. «wydostać z wnętrza na powierzchnię; wyciągnąć, wyjąć» Wydobyć walizkę z… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”